The Fact About Един пояс един път That No One Is Suggestingе. по никакъв начин не представлявали заплаха за останалите европейски граждани. Помолен да изброи по-важните версии, върху които работят следователите, той направи следния разбор:

Днес рано сутринта получих просветление свише благодарение на своите шамбалалайски умения в изготвянето на хороскопи. Когато пуснах автоматичната програма за изготвяне на професионални хороскопи, която ми бе подарена от видния шамбалалаец г-н Ернст Мулдашев и която му е била предоставена лично от предците на човешкият род, населяващи енергийно независимата страна Шамбала, аз и за миг не предполагах, че това, което ще ми кажат звездите, ще има толкова общо с настоящата енергийна обстановка в страната.

И сега, ще разгледам едно противоречие, особено характерно за мисленето на модерния капитализъм в лицето на неолиберализма, а именно издигането в култ на егоизма и опита да бъдем убедени, че само когато работим в условията на конкуренция един с друг, само тогава можем да се реализираме и да очакваме адекватно заплащане за труда си и съответно печалби. Този светоглед упорито се насажда и се използва масово от работодателите, особено в България. Ниското заплащане на труда според тях е необходимо условие, за да бъдете вие конкурентоспособен, което пълна глупост, понеже противоречи с личния ви интерес да бъдете адекватно заплатен за усилията, които полагате. Как ще спечелите пари, ако сте длъжни да работите за без пари, кога? Колко време трябва да работите за жълти стотинки – докато измрат всички китайци ли? Ако погледнете печалбите на вашите работодатели и стандарта им на живот, ще видите, че те коренно се различават от вашия: ако вие имате африкански стандарт на живот, те имат европейски.

Бъзикилийкс – Истината такава, каквато можеше да бъде!?

Ние се отказваме да ползваме собствения си мозък. Ползваме го по-скоро като склад за данни, отколкото като машина за анализиране на данни. На всички би трябвало да ви е ясно, че зад готово смлените заключения и оценки на дадена ситуация, които масмедиите ни предлагат, стоят огромни финансови средства и специализирани групи, които ги изготвят, така че да са лесно разбираеми и най-вече привлекателни за обществото, и то без съпротива да ги припознае като свои собствени.

Не е ли необходима една по-голяма справедливост в разпределението на обществените богатства, поне за осигуряването на жизнения минимум на тази част от обществото?

Как се случи така, че именно когато светът е залят от множество стоки, достъпът до основни социални блага и удовлетворяването на елементарни битови нужди бе ограничено? Как се случи така, че развитието на човечеството в един момент стана БКТПП причина за неговата бедност? И наистина ли това е причината?

Съзнавате ли, че вие легализирате собственото си робство? Че вие предоставяте в техните ръце правото да решат дали да живеете или да умрете. Че законите които те приемат уж във ваша полза, всъщност ограничават вашата свобода и гарантират тяхната неприкосновеност. Вярвате ли, че този който сте избрали да ви представлява е компетентен във всяка една област в която е призван да приема закони? Че когато гласува, той гласува по вътрешно убеждение, а не по указание на лидера си или купен от заинтересовани бизнес среди?

Не са ли в основата на бедността банките, финансите и спекулативните техники на тази нищо не произвеждаща сфера? Как стана възможно тази сфера на услугите да се превърне в определяща за благото на човечеството? Как се получи така, че тези които държат парите, управляват ги и манипулират ловко тяхната стойност, как се получи така, че те станаха собственици на вашият живот?

И защо по-дяволите, наричате себе си журналисти? Какви журналисти сте вие, дали имате собствено мнение и кураж да го изкажете, ако то е в разрез с политиката която води вашата медия? Нима това, че четете новините вечер, новини които някой друг е написал някъде в някоя канцелария, така както му е казано да ги напише, нима това ви прави лица на българската журналистика? Нима това, че правите репортаж по начин по който ви е казано да го направите ви прави журналисти? Нима вие сами избирате какво да отразявате и как да го отразявате? Нима имате свобода на словото? Не драги медийни служители, вие нямате свобода на словото, свобода на словото имат вашите собственици, вашите началници, не и вие.

А Гърция е едва ли не гордиевият възел на съвременния свят. И тук аз виждам корумпирането на разума на българската младеж.

– Не – крещеше Миро, борейки се отчаяно за оръдието на своята трудова дейност – не може да ми отнемате микрофона за да давате гласност на своите анархистични възгледи. Това е пряко предаване, всичко е предварително уточнено, а това което може и трябва да се каже е написано на ето този лист, който държа в ръката си. – Но листа му бе отнет и безмилостно запален, като в крайна сметка и микрофона се оказа в лапите на представителя на лумпенизираната тълпа. Тука трябва да предупредя читателя, че словоблудството, което изля въпросният лумпен е в разрез с всякакви официални представи за същността на случващото се и би могло да замъгли здравият разсъдък с който е известен българският телезрител, да изскубне неговото душевно спокойствие и да го запокити из водовъртежите на оскотялата гръцка душевност.

Не на последно място, искам да благодаря за сътрудничеството на българските политици и граждани по такава важна тема, каквато е налагането на мира и демокрацията с военни средства по целия свят. Българският народ за пореден път се явява стожер на демократичните ценности и мира и е готов да се жертва в името на световния мир и просперитет, както е направил, когато е спрял първо сарацините, а после омаломощил и притъпил османското нашествие в Европа. Само истински борци за демокрация , разбиращи дълбоко в сърцата си същността на думите „свобода”, „ресурси” и „геополитика”, могат абсолютно безкористно, без да отдават и най-малкото значение на финансовото заплащане като стимул, да рискуват живота си в нашите мисии в Ирак и Афганистан, а надявам се в бъдеще и в Иран.

Но този техен самоотвержен устрем е безсилен пред анархията на гневната тълпа и само благодарение на своите каски и щитове, те успяват да съхранят последните остатъци от демокрацията заела се със защитата на финансовите интереси на банковия елит по целия свят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *